MOGUĆNOST VOŽNJE PO USKIM ULICAMA

Manji polumjer okretanja, manji prevjes sprijeda i kompaktna kabina karakteristike su proizvodnog programa D koje omogućuju slobodno kretanje kroz grad po uskim ulicama i kroz gusti promet.