Rezervni dijelovi,Usluge

Naš izbor: električna oprema

Sačuvan energetski ciklus

ALTERNATORI I STARTERI EXCHANGE
DOBITNIČKI DVOJAC

Alternatori i starteri  Renault Trucks u standardnoj izmjeni osiguravaju vam svakodnevno pokretanje vozila. Takođe vam garantuju:

alternateur et demarreur

- dobar nivo napunjenosti akumulatora

- poštivanje napona potrebnog za djelovanje električne opreme i elektronskih dijelova vozila

- upotrebu jednake električne snage za očuvanje akumulatora