Novosti


 

27.09.2012

DIZAJN U SLUŽBI UŠTEDE GORIVA

Vrhunske aerodinamike

Na sajmu privrednih vozila IAA u Hanoveru, Renault Trucks će predstaviti svoju studiju industrijskog dizajna zasnovanu na vozilu za prijevoz na duge pruge koje je u potpunosti posvećeno smanjenju potrošnje goriva. Kao spoj plemenitih materijala, vrhunske aerodinamike i tehnoloških inovacija, namjena ovog vozila je pružiti proizvođaču dugoročne smjernice za daljnja istraživanja na planu uštede goriva.

Rad obavljen na modelu CX/03 zapravo je studija o industrijskom dizajnu, a ne studija o stilu vozila“, napominje Hervé Bertrand, direktor Odjela za dizajn Renault Trucks. Ovo vozilo nadovezuje se na prethodna istraživanja proizvođača na tom području, posebno ono na modelu Optifuel Lab. „Njegova namjena je otkriti Renault Trucksu šta je najvažnije na planu uštede goriva“, nastavlja Hervé Bertrand, „i odrediti, dugoročno, smjer kojim se trebaju kretati njegova daljnja istraživanja.“ Zbog toga svaki pojedini element vozila ima vrlo preciznu funkciju koja je bila diktirana aerodinamikom i efikasnošću.

U prvom redu prednja maska. Izrađena isključivo od cjevaste strukture ugljikovih vlakana i aluminijuma, ostavlja dojam egzoskeleta kamiona i izgledom sugeriše istovremeno i lakoću i robusnost. Njen centralni dio pokriva uklonjiva ploča koja se spušta prema dolje kad se brzina vozila poveća. Ispod nje se nalazi odbojnik koji djeluje na istom principu da bi smanjio udaljenost vozila od tla, i tri aerodinamične lamele koje vode zrak i preusmjeravaju ga prema bočnim stranama vozila. Retrovizori su svedeni na najmanju moguću mjeru i pričvršćeni za profilirane pločice. Njihova namjena je identična namjeni svih ostalih elemenata: omogućiti što bolje siječenje zraka i na taj način smanjiti potrošnju.

 Renault Trucks CX03Pristupne stepenice za kabinu, kao izvor zračnih turbulencija, te točkovi tegljača, pokriveni su pločom kako bi se omogućio brži protok zraka. Na samoj kabini, ugao nagiba vjetrobranskog stakla, ono što dizajneri zovu «A-stup», iznosi 12°. To omogućava bolji aerodinamički kompromis. Uz to, kabina se pri zaustavljanju lagano naginje kako bi kamion dobio na dinamičnosti. „Željeli smo već na prvi pogled dati do znanja da su svi elementi ovog vozila zamišljeni tako da budu lagani i efikasni te da omoguće veću aerodinamiku“, naglašava Hervé Bertrand.

Međutim, aerodinamika jednog kamiona nije ograničena samo na tegljač, i prikolica ima važnu ulogu. Preuzevši elemente iz svojih ranijih istraživanja, prije svega onoga na modelu Optifuel Lab, Renault Trucks je osmislio prikolicu lagano ispupčenog krova koja oblikom podsjeća na kap vode, sa bočnim oplatama koje pokrivaju sve točkove i stražnje odbojnike. Osim toga, preuređen je i spoj tegljača i prikolice jer je prostor između ta dva elementa generisao velike turbulencije. „Da bismo ih maksimalno smanjili, osmislili smo sistem prilagodljivih oplata“, objašnjava direktor Odjela za dizajn Renault Trucks, „pa kad je vozilo na auto-putu, kabina se potpuno stapa s prikolicom i tako nema zračnih perturbacija. A kad je vozilo u maloj brzini oplate se za potrebe manevrisanja kamionom, i kada više nisu od koristi, uvlače.

 Renault Trucks CX03Mada je riječ o istinski namjenskoj mašini, posvećenoj efikasnosti, ozbiljnosti i štednji goriva, model CX/03 ne treba doživljavati kao kakvu hladnu zvijer. „Nije nam bila namjera da ozbiljnost isključi strast“, prisjeća se Hervé Bertrand, „zato smo, da bismo toj namjenskoj mašini dali malo toplote, odlučili razbiti jednoličnost kabine dodavši joj sa svake strane aluminijumsku pločicu sa malo crvene boje. Crvene, koja je, naravno, boja strasti, ali i boja Renult Trucksa.