Novosti


 

10.04.2015

LA POSTE VRŠI TESTIRANJE MAXITY VOZILA SA GORIVOM ĆELIJOM NA POGON VODIKOM

La Poste i Renault Trucks predano brinu o zaštiti životne okoline

Renault Trucks i francuska pošta ("La Poste") ostaju dosljedni svom opredjeljenju za održivu razvojnu strategiju i u tom smislu će prvi u Evropi predstaviti eksperimentalni električni kamion sa sistemom za produženje autonomije kretanja na pogon vodikom. Ovo Maxity električno vozilo od 4,5 tone, sada se odlikuje autonomijom koja je povećana na 200 kilometara i godinu dana će se testirati u stvarnim radnim uslovima u mjestu Dole (regija Jura).

Kompanija Renault Trucks u saradnji sa preduzećem La Poste, po prvi put u istoriji demonstrira električno Maxity vozilo projektovano sa gorivom ćelijom na pogon vodikom koja udvostručuje autonomiju kretanja, a razvijena je od strane kompanije Symbio FCell. Ovaj terenski test, planiran na godinu dana, omogućit će kompaniji Renault Trucks da u stvarnim radnim uslovima istraži sve potencijalne pravce razvoja tehnologije pogona na vodik. "Ovo vozilo ne proizvodi štetnu buku i u okolinu ispušta samo vodenu paru; 200 kilometara autonomije kretanja čini ga idealnim izborom za dnevni raspored kretanja na urbanim i suburbanim relacijama", otkriva Karine Forien, direktorica odjela za izradu strategije energetske efikasnosti u kompaniji Renault Trucks. Dodaje i sljedeće "Smisao ovog projekta je podržati evropska metropolitanska područja u nastojanju da ograniče zagađenje zraka i emisiju buke kroz testiranje inovativnih vozila koja imaju nultu emisiju i koja bi u skorije vrijeme trebala postati ekonomski isplativa za kupce."

Za preduzeće La Poste koje trenutno posjeduje najveći vozni park električnih vozila na svijetu, ovaj eksperiment predstavlja dio kontinuiranog nastojanja za povećanje autonomije kretanja voznog parka. Već skoro godinu dana, preduzeće Pošta u regiji Franche-Comté testira čista vozila sa pogonom na vodik, kao dio aktivnosti prikupljanja i distribucije pošte i paketa. "Vodik se danas izdvaja kao efikasno rješenje za proširenje mogućnosti proizvodne linije električnih vozila i njihove autonomije kretanja. Uopćeno posmatrano, razvoj sistema za akumulaciju energije zasnovanih na vodiku predstavlja ključnu kariku u našim aktivnostima za promjenu vrste energije", objašnjava Frédéric Delaval, tehnički direktor Službe za dostavu pošte i paketa u preduzeću La Poste.

Kompanija Renault Trucks je prilagodila konfiguraciju 4,5-tonskog Maxity električnog vozila za korištenje gorive ćelije, uz aktivnosti za razvoj i ugradnju u vozila koje se realiziraju u saradnji sa kompanijom Symbio FCell. Rezultat toga je povećanje prosječne autonomije kretanja od približno 100 kilometara za dodatnih 100 kilometara zahvaljujući energiji koju pruža goriva ćelija. "Kada je vozilo u kretanju, električni motor se napaja iz dva dodatna izvora energije, goriva ćelija pruža maksimalnu snagu od 20 kW, a nakon što taj prag bude dosegnut, baterije stupaju u funkciju kako bi obezbjedile nedostajuću energiju. U praznom hodu, goriva ćelija po potrebi dopunjuje bateriju", ističe Christophe Vacquier, rukovodilac projekta. Toplota koju oslobađa goriva ćelija potom se ponovo koristi za grijanje putničke kabine, čime se sprječava bilo kakva potrošnja energije akumulirane u baterijama što zauzvrat osigurava dužu autonomiju kretanja. G. Vacquier dodatno pojašnjava način rada gorive ćelije: "Formiranje vode od kisika iz zraka i vodika smještenog u rezervoarima, aktivira proizvodnju el. energije i toplote, u skladu sa principom inverzne elektrolize vode."

Potpisivanjem ovog ugovora, preduzeće La Posta i kompanija Renault Trucks udružuju svoje napore za lansiranje održive transportne alternative za pogon vodikom u Francuskoj. Kao i u slučaju konvencionalnih električnih vozila, istinsku afirmaciju ovog sektora moguće je ostvariti samo uz puni angažman struke, korisnika i javnih politika na popularizaciji ovih nastojanja.