PRAVNE NAPOMENE

PRAVNE NAPOMENE

Direktor izdanja:

Bruno Blin
Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks
99, route de Lyon
69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU
Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros
RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077
99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France
Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

Upotreba web lokacije www.renault-trucks.com regulisana je francuskim zakonima.

Kompanija Renault Trucks SASU razvila je ovu web lokaciju u obrazovne svrhe, za lično informiranje i komunikaciju. Web lokaciju možete pretraživati kada vam odgovara. Kopiranje podataka sa web lokacije dozvoljenoo vam je samo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da se pridržavate svih napomena koje se odnose na prava reprodukcije i intelektualnog vlasništva koja su tamo navedena. Međutim, zabranjena je distribucija, izmjena, prijenos, ponovna upotreba, prenošenje ili upotreba u javne ili komercijalne svrhe informacija sa web lokacije, što obuhvata tekst, slike, animacije i zvučne zapise, bez prethodnog pribavljanja pisanog odobrenja kompanije Renault Trucks SASU. Pristup i upotreba web lokacije podliježu i sljedećim odredbama („Opće odredbe”) uz neophodno poštivanje svih važećih zakonskih propisa. Ako pristupate i pregledavate web lokaciju, to znači da bezrezervno prihvaćate Opće odredbe i pristajete da iste imaju prioritet nad bilo kojim drugim sporazumom između korisnika i kompanije Renault Trucks SASU.

OPĆI USLOVI

1/Sadržaj web lokacije je, neovisno o njegovoj vrsti (prije svega fotografije, videozapisi, tekstovi, logotipi, slike…), zaštićen pravima intelektualnog vlasništva kao sadržaj čiji je vlasnik kompanija Renault Trucks ili za koji je kompanija Renault Truck vlasnik licence

2/ Kompanija Renault Trucks će učiniti sve u svojoj moći kako bi na web lokaciji prikazivala samo tačne informacije i ažuriranja; međutim, kompanija Renault Trucks ne daje nikakvu garanciju u tom smislu i nije odgovorna za bilo kakve greške ili propuste koji se odnose na sadržaj web lokacije.

INFORMACIJE NA OVOJ WEB LOKACIJI DAJU SE TAKVE KAKVE JESU. INFORMATIVNE SU NARAVI, NE PODLIJEŽU UGOVORNIM OBAVEZAMA I MOGU SE SMATRATI SAVJETIMA.

Kompanija Renault Trucks SASU zadržava pravo izmjene i/ili ispravka sadržaja informacija na web lokaciji u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti, pri čemu kompanija Renault Trucks SASU, članovi njene mreže i njeni zaposlenici ne snose odgovornost za to. Kompanija Renault Trucks ni u kom slučaju ne garantuje za potpunost informativnog sadržaja i ne snosi odgovornost za netačnost, nepreciznost, propuste ili tipografske greške, kao ni za štete koje mogu nastati uslijed hakerskog upada i izmjene informacija dostupnih na web lokaciji od treće strane.

KOMPANIJA Renault Trucks SASU NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST PREMA TREĆIM OSOBAMA ZA DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE BILO KOJE VRSTE, KAKO ZA ONE NASTALE KAO POSLJEDICA UPOTREBE OVE WEB LOKACIJE, TAKO I ZA ONE NASTALE KAO POSLJEDICA UPOTREBE BILO KOJE DRUGE WEB LOKACIJE DOSTUPNE PUTEM HIPERTEKSTUALNE VEZE NA OVOJ WEB LOKACIJI UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SVE FINANSIJSKE I KOMERCIJALNE ŠTETE TE SVAKI GUBITAK PROGRAMA ILI PODATAKA U VAŠEM SISTEMU ZA UPRAVLJANJE PODACIMA ILI DRUGO I TO ČAK I AKO JE KOMPANIJA Renault Trucks SASU IZRIČITO NAVELA DA POSTOJI MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

Kompanija Renault Trucks SASU ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za neovlaštenu upotrebu ili upotrebu suprotno navedenim uslovima na štetu treće strane.

Kompanija Renault Trucks SASU ne pruža nikakvu garanciju niti izjavu vezano za druge web lokacije kojima možete pristupiti s ove web lokacije. Takve garancije i/ili izjave se daju isključivo iz praktičnih razloga i ni u kom slučaju ne impliciraju da kompanija Renault Trucks SASU preuzima ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu tih drugih web lokacija.

Informacije na ovoj web lokaciji mogu sadržavati reference na proizvode, usluge i sl. kompanije Renault Trucks SASU koje nisu prisutne ili dostupne u vašoj zemlji. Stoga tačnost takvih informacija nije zagarantovana. Takve reference znače da kompanija Renault Trucks SASU namjerava najaviti plasiranje tih proizvoda, usluga i sl. u vašoj zemlji. O proizvodima, uslugama i sl. koje su dostupne, kao i za informacijame o tome kako poslati narudžbu, obratite se ovlaštenom prodajnom predstavniku kompanije.

3/ Sve poruke ili informacije koje korisnik prenese na web lokaciju, bilo elektronskom poštom ili na drugi način, a koje sadrže podatke, komentare ili prijedloge smatraju se nepovjerljivim sadržajem i nisu zaštićene bilo kakvim pravima vlasništva. Stoga sve prenesene i poslane sadržaje kompanija Renault Trucks SASU, zajedno sa svojim sestrinskim kompanijama, može upotrebljavati u sve svrhe, uključujući prevashodno reprodukciju, publiciranje, prijenos, objavu i raspačavanje istih. Osim toga, kompanija Renault Trucks može slobodno koristiti sve ideje, koncepte, spoznaje i tehnike iz poruka koje korisnik prenese na web lokaciju i to u sve svrhe, uključujući prevashodno razvoj, proizvodnju i komercijalizaciju proizvoda korištenjem dotičnih informacija.

4/ Slike osoba ili mjesta reproducirane na web lokaciji, u vlasništvu su kompanije Renault Trucks SASU i upotrebljavaju se po njenom odobrenju. Upotreba ovih slika od strane korisnika ili neke druge osobe zabranjena je prema izričitoj odredbi sadržanoj u ovim Općim uslovima i tekstu na web lokaciji. Neovlaštena upotreba ovih slika predstavlja kršenje važećih zakonskih propisa i odredbi o zaštiti autorskih prava i znakova, zaštiti ličnih podataka, zaštiti prava vlasništva i obavještavanja.

5/ Zaštitni znakovi, logotipi i posebni znakovi (zajedno „Znakovi”) navedeni na ovoj web lokaciji registrirani su ili neregistrirani znakovi u vlasništvu kompanije Renault Trucks i drugih osoba. Ništa navedeno na web lokaciji, neovisno u kojem je obliku, ne smije se tumačiti kao prijenos licence ili dopuštenje za korištenje jednog ili više znakova bez pisanog odobrenja njegovog ili njegovih vlasnika. Neovlaštena upotreba, prema odredbama ovih Općih uslova, znakova i drugih informacija sa web lokacije strogo je zabranjena. Kompanija Renault Trucks SASU će koristiti sva raspoloživa pravna sredstva, uključujući sudske postupke, kako bi osigurala poštivanje svojih prava intelektualnog vlasništva.

Kompanija Renault Trucks SASU nije provjerila sve web lokacije povezane s ovom web lokacije i nije odgovorna za njihov sadržaj. Korisnici takvim vanjskim web lokacijama, izvan ove web lokacije, pristupaju na vlastitu odgovornost.

6/ Kompanija Renault Trucks SASU zadržava pravo izmjene i ažuriranja ovih Općih uslova u svakom trenutku. Korisnik se mora pridržavati takvih izmjena i ažuriranja stoga mora redovno provjeravati ovu rubriku kako bi saznao koji su Opći uslovi trenutno važeći.

CREDITS

INSIGN

Koncept, dizajn i razvoj
Paris, Lyon, France
Tél: 0 825 826 534
www.insign.fr

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Fotografije zaštićene autorskim pravima
www.mediacenter.renault-trucks.com

OCEANET

Hosting
2 impasse Joséphine Baker
44800 Saint-Herblain
Tél: 02 28 03 78 78
www.oceanet-technology.com

GOOGLE ANALYTICS

Ova web lokacija upotrebljava Google Analytics, servis za analizu weba kompanije Google Inc. („Google”). Google Analytics takođe upotrebljava kolačiće. Informacije koje generira Google kolačić, a koje sadrže informacije o vašem korištenju web lokacije (uključujući vašu IP adresu), prenose se na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju. Google će pomenute informacije upotrijebiti za analizu vašeg korištenja web lokacije te izradu izvještaja o aktivnostima na web lokaciji i pružanju drugih usluga koje se odnose na korištenje web lokacije i internet.

Te podatke Google prenosi i trećim stranama ako to zakon nalaže ili ako treće strane obrađuju te podatke u ime kompanije Google. Google ni u kom slučaju neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima kompanije Google.

Korištenjem ove web lokacije izjavljujete da se slažete da Google, na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe, obrađuje prikupljene podatke o vama.

Posebno napominjemo da naša web lokacija upotrebljava Google Analytics s ekstenzijom „_anonymizelp()” kako bi se poboljšala zaštita podataka.

IP adrese se ne unose i obrađuju se u skraćenom obliku. Time je isključeno direktno povezivanje s nekom osobom tokom analize korištenja naše web lokacije.

Zahvaljujući ekstenziji svog preglednika možete odbiti stvaranje kolačića od strane servisa Google Analytics. Dakle, odmah možete iskoristiti svoje pravo i odbiti prikupljanje, obradu i upotrebu podataka od strane servisa Google Analytics.

Kako biste to učinili, morate instalirati ekstenziju za deaktivaciju preglednika servisa Google Analytics. Tako ćete spriječiti da Google Analytics čuva podatke o vašim posjetama web lokaciji. Ovim putem vas obavještavamo da, ako odbijete bilježenje kolačića, ili ako izbrišete one koji su već zabilježeni, više nećete moći upotrebljavati neke funkcije koje su potrebne za pregledavanje određenih dijelova naše web lokacije.

Ako želite saznati više o kolačićima, kliknite ovdje.