RANSPORT NA DUGE PRUGE - Euro 6

T 440 → 520 KS High

MOTORI

DTI 13 : 440 / 480 / 520 KS

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA

18→26 T

NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA VOZILA

40→60 T

KABINA

HIGH SLEEPER CAB :
PRODULJENA KABINA S POVIŠENIM KROVOM, RAVNA POVRŠINA PODA


Saznajte više T 440 → 520 KS Euro 6

T 380 → 520 KS

MOTORI

DTI 11 : 380 / 430 / 460 KS
DTI 13 : 440 / 480 / 520 KS

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA

18→26 T

NAJVEĆA DOPUŠTENA UKUPNA MASA VOZILA

40→60 T

KABINE

DAY CAB :
SKRAĆENA KABINA SA STANDARDNIM KROVOM

NIGHT & DAY CAB :
PRODULJENA KABINA SA STANDARDNIM KROVOM

SLEEPER CAB :
PRODULJENA KABINA S POVIŠENIM KROVOM


Saznajte više T 380 → 520 KS Euro 6